ประเมินการประกันคุณภาพภายใน

โพสต์5 พ.ย. 2558 22:29โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 5 พ.ย. 2558 22:35 ]
5 ตุลาคม 2558 รองอุดม แปงทิศ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ศน.ประพิณศิริ อินทธิรา ศึกษานิเทศก์สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ครูสุรีรัตน์ กลนาวา วิชาการโรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ และครูเพียงฤทัย จิรสินทรัพย์ วิชาการโรงเรียนศิริมังคลาจารย์ ออกประเมินการประกันคุณภาพภายในของสภานศึกษา และห้องเรียนคุณภาพ อีกทั้งติดตามการดำเนินการสอบด้านการอ่านออก อ่านรู้เรื่องและเขียนได้ ณ โรงเรียนวัดสวนดอก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ขอขอบคุณผอ.ยงยุทธ ขัดผาบ ผอ.โรงเรียนวัดสวนดอกและคณะครูทุกท่านที่ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง


ห้องเรียนคุณภาพ สวนดอก


Comments