ขยายผลการอบรม DLIT

โพสต์27 ก.ย. 2558 20:24โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 27 ก.ย. 2558 20:52 ]
9 เดือน 9 ปี 2015 กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ร่วมกับกลุ่ม ICT สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ขยายผลการอบรม DLIT , Google Apps for Education ให้ศึกษานิเทศก์น้องใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการนิเทศการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาของตนเอง โดยเชิญอ.ธีระยุทธ รัตนมณี ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้ (น้องๆศึกษานิเทศก์ น่ารักมาก ตั้งใจเรียนกันทุกคนขอชื่นชมคะ)ขยายผล DLIT ให้ศน.ใหม่