เบื้องหลังการอบรม DLIT ภาคเหนือตอนบน

โพสต์27 ก.ย. 2558 20:41โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 27 ก.ย. 2558 20:51 ]
เบื้องหลังการอบรมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นเจ้าภาพจัดการอบรมตามคำสั่งการมอบหมายงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจัดการอบรมเป็น 2 รุ่นคือ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 23-29 กรกฏาคม 2558  และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 2-8 สิงหาคม 2558  ณ ห้องแสนตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่เบื้องหลังการอบรม DLIT