กิจกรรมการนิเทศ

ประเมินการประกันคุณภาพภายใน

โพสต์5 พ.ย. 2558 22:29โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 5 พ.ย. 2558 22:35 ]

5 ตุลาคม 2558 รองอุดม แปงทิศ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ศน.ประพิณศิริ อินทธิรา ศึกษานิเทศก์สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ครูสุรีรัตน์ กลนาวา วิชาการโรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ และครูเพียงฤทัย จิรสินทรัพย์ วิชาการโรงเรียนศิริมังคลาจารย์ ออกประเมินการประกันคุณภาพภายในของสภานศึกษา และห้องเรียนคุณภาพ อีกทั้งติดตามการดำเนินการสอบด้านการอ่านออก อ่านรู้เรื่องและเขียนได้ ณ โรงเรียนวัดสวนดอก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ขอขอบคุณผอ.ยงยุทธ ขัดผาบ ผอ.โรงเรียนวัดสวนดอกและคณะครูทุกท่านที่ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง


ห้องเรียนคุณภาพ สวนดอก


เบื้องหลังการอบรม DLIT ภาคเหนือตอนบน

โพสต์27 ก.ย. 2558 20:41โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 27 ก.ย. 2558 20:51 ]

เบื้องหลังการอบรมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นเจ้าภาพจัดการอบรมตามคำสั่งการมอบหมายงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจัดการอบรมเป็น 2 รุ่นคือ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 23-29 กรกฏาคม 2558  และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 2-8 สิงหาคม 2558  ณ ห้องแสนตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่เบื้องหลังการอบรม DLIT


ขยายผลการอบรม DLIT

โพสต์27 ก.ย. 2558 20:24โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 27 ก.ย. 2558 20:52 ]

9 เดือน 9 ปี 2015 กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ร่วมกับกลุ่ม ICT สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ขยายผลการอบรม DLIT , Google Apps for Education ให้ศึกษานิเทศก์น้องใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการนิเทศการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาของตนเอง โดยเชิญอ.ธีระยุทธ รัตนมณี ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้ (น้องๆศึกษานิเทศก์ น่ารักมาก ตั้งใจเรียนกันทุกคนขอชื่นชมคะ)ขยายผล DLIT ให้ศน.ใหม่การพัฒนา ICT เพื่อการนิเทศ

โพสต์27 ก.ย. 2558 19:25โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 27 ก.ย. 2558 20:15 ]

ศูนย์เร่งรัดการนิเทศฯ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร "การพัฒนาการใช้ ICT เพื่อการนิเทศ" ระหว่างวันที่ 25-28 กันยายน 2558 ณ โรงแรมดิไอเดิล เรสซิเด้น อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีศึกษานิเทศก์ จากทั่วประเทศที่ได้สมัครเข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 40 คน และมีวิทยากรจากศึกษานิเทศก์ และบริษัทไมโครซอฟท์ ร่วมให้ความรู้

ทดสอบโพสต์ภาพเป็นอัลบั๊ม


1-4 of 4