เครื่องมือการนิเทศ


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
เป็นการอธิบายรายละเอียดการตรวจสอบงานวิชาการของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาต่างๆ  123 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 27 ก.ย. 2558 01:20 ไม่ทราบผู้ใช้
ć
ดู ดาวน์โหลด
Powerpoint บรรยายการอบรมเศรษฐศาสตร์ "วินัยทางการเงิน" ประจำปีการศึกษา 2558  141 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 27 ก.ย. 2558 01:22 ไม่ทราบผู้ใช้
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
เป็นการแสดงรายละเอียดของคำว่าเทคโนโลยี กับนวัตกรรม ซึ่งคนทั่วไปอาจจะสับสนว่าแต่กต่างหรือเหมือนกันอย่างไรบ้าง  731 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 27 ก.ย. 2558 01:19 ไม่ทราบผู้ใช้
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
รายชื่อครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เข้ารับการอบรม DLIT ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่   187 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 27 ก.ย. 2558 21:00 ไม่ทราบผู้ใช้
ċ

ดาวน์โหลด
เส้นทางการทำงานของกลุ่มงานสื่อฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  7566 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 27 ก.ย. 2558 01:29 ไม่ทราบผู้ใช้
Comments