การประกันคุณภาพภายใน

ประเมินการประกันคุณภาพภายใน บ้านแม่เหียะสามัคคี

โพสต์5 พ.ย. 2558 23:34โดยไม่ทราบผู้ใช้

7 ตุลาคม 2558 รองอุดม แปงทิศ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ศน.ประพิณศิริ อินทธิรา ศน.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ครูสุรีรัตน์ กลนาวา วิชาการโรงเรียนบ้านเชิงดอย
สุเทพ ครูปรารถนาดี มณีวัง วิชาการโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ นิเทศติดตามการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา นิเทศฯห้องเรียนคุณภาพ การดำเนินการ BBL และ DLIT ณ โรงเรียนบ้านแม่เหียะสามัคคี ซึ่งดำเนินการได้อย่างดีเยี่ยม ขอขอบคุณผอ.ประเทือง ชมชื่น ผอ.โรงเรียนบ้านแม่เหียะสามัคคี และคณะครูทุกท่าน

ประเมินประกันคุณภาพภายใน สวนดอก

โพสต์5 พ.ย. 2558 23:23โดยไม่ทราบผู้ใช้

5 ตุลาคม 2558 รองอุดม แปงทิศ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ศน.ประพิณศิริ อินทธิรา ศึกษานิเทศก์สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ครูสุรีรัตน์ กลนาวา วิชาการโรงเรียนบ้านเชิงดอย
สุเทพ และครูเพียงฤทัย จิรสินทรัพย์ วิชาการโรงเรียนศิริมังคลาจารย์ ออกประเมินการประกันคุณภาพภายในของสภานศึกษา และห้องเรียนคุณภาพ อีกทั้งติดตามการดำเนินการสอบด้านการอ่านออก อ่านรู้เรื่องและเขียนได้ ณ โรงเรียนวัดสวนดอก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ขอขอบคุณผอ.ยงยุทธ ขัดผาบ ผอ.โรงเรียนวัดสวนดอกและคณะครูทุกท่านที่ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

ห้องเรียนคุณภาพ สวนดอก


1-2 of 2