ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget


DLIT

 • เปิด DLIT รุ่น 1 9 เดือน 9 ปี 2015 กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ร่วมกับกลุ่ม ICT สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ขยายผลการอบรม DLIT ...
  ส่ง 5 พ.ย. 2558 23:14 โดย ไม่ทราบผู้ใช้
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประกันคุณภาพภายใน

 • ประเมินการประกันคุณภาพภายใน บ้านแม่เหียะสามัคคี 7 ตุลาคม 2558 รองอุดม แปงทิศ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ศน.ประพิณศิริ อินทธิรา ศน.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ครูสุร ...
  ส่ง 5 พ.ย. 2558 23:34 โดย ไม่ทราบผู้ใช้
 • ประเมินประกันคุณภาพภายใน สวนดอก 5 ตุลาคม 2558 รองอุดม แปงทิศ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ศน.ประพิณศิริ อินทธิรา ศึกษานิเทศก์สพป.เชียงใหม่ เขต 1 คร ...
  ส่ง 5 พ.ย. 2558 23:23 โดย ไม่ทราบผู้ใช้
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »


กิจกรรมการนิเทศ

 • ประเมินการประกันคุณภาพภายใน 5 ตุลาคม 2558 รองอุดม แปงทิศ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ศน.ประพิณศิริ อินทธิรา ศึกษานิเทศก์สพป.เชียงใหม่ เขต 1 คร ...
  ส่ง 5 พ.ย. 2558 22:35 โดย ไม่ทราบผู้ใช้
 • เบื้องหลังการอบรม DLIT ภาคเหนือตอนบน เบื้องหลังการอบรมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นเจ้าภาพจัดการอบรมตามคำสั่งการมอบหมายงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ ...
  ส่ง 27 ก.ย. 2558 20:51 โดย ไม่ทราบผู้ใช้
 • ขยายผลการอบรม DLIT 9 เดือน 9 ปี 2015 กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ร่วมกับกลุ่ม ICT สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ขยายผลการอบรม DLIT , Google ...
  ส่ง 27 ก.ย. 2558 20:52 โดย ไม่ทราบผู้ใช้
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เครื่องมือการนิเทศ

 • road map.rar   7566กิโลไบต์ - 27 ก.ย. 2558 01:29 โดย ไม่ทราบผู้ใช้ (เวอร์ชัน 1)
  ‎เส้นทางการทำงานของกลุ่มงานสื่อฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1‎
 • DLITรุ่นครูสพป.เชียงใหม่ เขต 1.xls   187กิโลไบต์ - 27 ก.ย. 2558 21:00 โดย ไม่ทราบผู้ใช้ (เวอร์ชัน 1)
  ‎รายชื่อครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เข้ารับการอบรม DLIT ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ ‎
 • งานนำเสนอเศรษฐศาสตร์กลุ่มใช้จ่ายการออม-การจัดทำงบประมาณ (1).pptx   141กิโลไบต์ - 27 ก.ย. 2558 01:22 โดย ไม่ทราบผู้ใช้ (เวอร์ชัน 1)
  ‎Powerpoint บรรยายการอบรมเศรษฐศาสตร์ "วินัยทางการเงิน" ประจำปีการศึกษา 2558‎
แสดง 3 ไฟล์จากหน้า เครื่องมือการนิเทศ

ข่าว สพฐ.

ปฏิทินการนิเทศ